โทรโข่ง มาแล้วจร้า…..

“ปัจจุบันเสียงพูดคนเรานั้นสามารถส่งผ่านโทรโข่งได้ไกลถึง 800 เมตร ส่วนเสียงของไซเรน/นกหวีดส่งได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร”

โทรโข่งหรือ Megaphone เป็นอุปกรณ์ขยายเสียงพูด เสียงร้อง เพื่อส่งไปยังทิศทางที่เราต้องการ มีลักษณะรูปร่างคล้ายกรวยจราจร หรือลำโพงฮอร์น รวมถึงเครื่องดนตรีประเภททรัมเป็ต

ปกติเสียงพูดจากปากเปล่าของคนจะกระจายรอบทิศทางในลักษณะ Omnidirectional เหมือนย่านความถี่ต่ำ หากนำมือสองข้างมาป้องปากแล้วตะโกน เสียงนั้นจะพุ่งไปข้างหน้าแบบมีทิศทางและได้เสียงที่ดังกว่าการตะโกนด้วยปากเปล่า ทำให้ผู้ฟังที่อยู่ในระยะไกลสามารถได้ยินเสียงนั้นชัดเจนขึ้น เพราะคลื่นเสียงจะเกิดการแทรกสอดกันทำให้เสียงดังมากขึ้น

โทรโข่งโดยทั่วไปมี 2 แบบ

  • แบบอะคูสติก
  • แบบอิเล็กทรอนิกส์

โทรโข่งแบบอะคูสติกจะขยายเสียงโดยธรรมชาติ ราคาไม่แพง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวข้อง แต่อัตราการขยายเสียงจะต่ำกว่า

ส่วนโทรโข่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไมโครโฟน ตัวลำโพง วงจรภาคขยายเสียงและแบตเตอรี่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้ภาคขยาย ไมโครโฟนจะทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงจากผู้พูดเพื่อแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า จากนั้นสัญญาณดังกล่าวจะถูกขยายเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยวงจรภาคขยาย ขั้นสุดท้ายตัวดอกลำโพงจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้านั้นกลับมาเป็นสัญญาณเสียงที่คนเราสามารถได้ยินด้วยหู

ในการสื่อสารด้วยเสียง คลื่นเสียงที่ออกจากดอกลำโพงหากความดังไม่เพียงพอที่เราต้องการ เราสามารถใช้โทรโข่งมาช่วยขยายเสียงนั้นได้โดยนำดอกลำโพงมาประกบกับด้านหลังโทรโข่ง เพื่อเพิ่มอัตราการขยายเสียงให้สูงขึ้นได้

โทรโข่งสามารถใช้มือจับแล้วพูด (แบบถือ) บางรุ่นสามารถห้อยแนบกับลำตัว (แบบสะพายไหล่) บางรุ่นใช้ติดตั้งบนรถ หรือที่สูงได้ โดยหันปากของโทรโข่งไปยังทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เรากระจายเสียงออกไประยะไกลๆ ได้

เลือกโทรโข่งอย่างไร

แนวทางการเลือกโทรโข่งแบบอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้

1. พิจารณาระยะทางที่ต้องการส่งเสียง ปัจจุบันในท้องตลาดมีให้เลือกหลายรุ่น หลายยี่ห้อ บางรุ่นส่งเสียงได้ตั้งแต่ระยะ 10-20 เมตร บางรุ่นส่งเสียงได้ถึง 100 เมตร หรือไกลกว่านั้น หากต้องการส่งเสียงในระยะไกลมากๆ จำเป็นต้องเลือกรุ่นที่ส่งเสียงได้ไกลๆ ซึ่งมักจะราคาสูงกว่ารุ่นที่ส่งเสียงได้ในระยะใกล้ๆ

2. กำลังขยาย มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) ซึ่งเป็นค่าที่แปลผันตรงกับระยะส่งเสียงของโทรโข่ง เช่น กำลังขับ 4 วัตต์จะขยายให้เสียงดังไกลราว 100 เมตร แต่หากเลือกรุ่นกำลังขยาย 40 วัตต์ อาจส่งเสียงได้ไกลถึง 1000 เมตรเลยทีเดียว

3. ถ่านแบตเตอรี่ โทรโข่งบางรุ่นใช้ถ่านขนาด AA หรือขนาด C, D แบบธรรมดาใช้แล้วทิ้ง บางรุ่นใช้ถ่านชาร์จได้ เช่น ถ่านขนาด AA 8 ก้อนอาจจะใช้กับวงจรขยาย 10 วัตต์ได้ หรือขนาด D จำนวน 10 ก้อนเพื่อใช้กับวงจรขยาย 40 วัตต์

4. ชั่วโมงการใช้งาน เราต้องคำนึงระยะเวลาที่จะใช้งานโทรโข่งแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่ เช่น ต้องการใช้ต่อเนื่อง 10 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ซึ่งสเป็คของโทรโข่งแต่ละรุ่นมักจะระบุไว้ให้ทราบ

5. ลูกเล่นอื่นๆ โทรโข่งบางรุ่นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่นไมโครโฟนแบบสาย ช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ AUX Input หรือต่อกับอะแด็ปเตอร์ไฟ DC ได้ บางรุ่นมีขาตั้งขายแยกต่างหาก ทั้งนี้ให้พิจารณาตามต้องความการของผู้ใช้เอง

รู้จักโทรโข่ง TOA

TOA Corporation เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น ก่อตั้งมา 71 ปี ผลิตสินค้าหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ลำโพงเสียงตามสาย อินเตอร์คอม ไมโครโฟน และโทรโข่ง สำหรับโทรโข่งที่ผลิตออกจำหน่ายมีดังนี้

โทรโข่งมือถือแบบกันน้ำ (Splash-proof Hand Grip Type Megaphones)

TOA ER-1203

เป็นโทรโข่งมือถือแบบกันน้ำ ใช้สำหรับงานพูดหรือประกาศ กำลังขยาย 4 วัตต์ ใช้ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน ใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง สามารถส่งเสียงได้ระยะไกล 125 เมตร ปากโทรโข่งเป็นแบบใส ด้ามจับสีเทา กันน้ำค่า IP-X5 ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER-1206

เป็นโทรโข่งสำหรับงานพูดหรือประกาศ มีกำลังขยาย 10 วัตต์ ใช้ถ่าน AA จำนวน 6 ก้อน ใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง สามารถส่งเสียงได้ไกล 150 เมตร ปากโทรโข่งเป็นแบบใส ด้ามจับสีเทา กันน้ำค่า IP-X5 ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER-1206W พร้อมเสียงนกหวีด

เป็นโทรโข่งสำหรับพูดหรือประกาศใช้ถ่าน AA 6 ก้อน ส่งเสียงพูดได้ไกล 150 เมตร เสียงนกหวีดยิงไกลได้ถึง 315 เมตร ปากโทรโข่งเป็นแบบใส กันน้ำ IP-X5 ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER-1206S พร้อมเสียงไซเรน

เป็นโทรโข่งมือถือกันน้ำพร้อมเสียงไซเรน ใช้สำหรับงานพูดหรือประกาศ มีกำลังขยาย 10 วัตต์ ใช้ถ่าน AA จำนวน 6 ก้อน ใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง สามารถส่งเสียงได้ไกล 150 เมตร เสียงไซเรน ยิงไกลถึง 315 เมตร ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

โทรโข่งแบบมือถือ (Hand Grip Type Megaphones)

TOA ER-520

เป็นโทรโข่งมือถือสำหรับงานพูดหรือประกาศ มีกำลังขยาย 10 วัตต์ ใช้ถ่าน AA จำนวน 8 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง ส่งเสียงได้ไกล 250 เมตร มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER-520W พร้อมเสียงนกหวีด

โทรโข่งมือถือพร้อมเสียงนกหวีด ใช้สำหรับงานพูดหรือประกาศ มีกำลังขยาย 10 วัตต์ ใช้ถ่าน AA จำนวน 8 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง ส่งเสียงได้ไกล 250 เมตร เสียงนกหวีดยิงไกล 315 เมตร มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER-520S พร้อมเสียงไซเรน

เป็นโทรโข่งมือถือพร้อมเสียงไซเรน ใช้สำหรับงานพูดหรือประกาศ มีกำลังขยาย 10 วัตต์ ใช้ถ่าน AA จำนวน 8 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง ส่งเสียงได้ไกล 250 เมตร เสียงไซเรนยิงไกล 315 เมตร มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER-1215

เป็นโทรโข่งมือถือ ใช้สำหรับงานพูดหรือประกาศ มีกำลังขยาย 23 วัตต์ ใช้ถ่านขนาด C จำนวน 6 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 14 ชั่วโมง ส่งเสียงได้ไกล 315 เมตร มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER-1215S พร้อมเสียงไซเรน

โทรโข่งมือถือพร้อมเสียงไซเรน ใช้สำหรับงานพูดหรือประกาศ มีกำลังขยาย 23 วัตต์ ใช้ถ่านขนาด C จำนวน 6 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 14 ชั่วโมง ส่งเสียงได้ไกล 315 เมตร ส่งเสียงไซเรนได้ไกล 500 เมตร มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

โทรโข่งมือถือแบบสะพายไหล่ (Shoulder Type Megaphone)

TOA ER-3215

โทรโข่งแบบมือถือพร้อมไมโครโฟน เป็นโทรโข่งใช้สำหรับพูดหรือประกาศ ใช้ถ่านขนาด C จำนวน 6 ก้อน ส่งเสียงพูดได้ไกล 400 เมตร ใช้งานได้นาน 9 ชั่วโมง กำลังขับ 23 วัตต์ มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER3215S AS พร้อมเสียงไซเรน

โทรโข่งชนิดสะพายพร้อมเสียงไซเรน เป็นโทรโข่งใช้สำหรับพูดหรือประกาศ ใช้ถ่านขนาด C จำนวน 6 ก้อน ส่งเสียงพูดได้ไกล 400 เมตร เสียงไซเรนยิงไกลได้ถึง 500 เมตร ใช้งานได้นาน 9 ชั่วโมง กำลังขับ 23 วัตต์  มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER2215

โทรโข่งสะพายพร้อมไมโครโฟน เป็นโทรโข่งใช้สำหรับงานพูดหรือประกาศ ใช้ถ่านขนาด C จำนวน 6 ก้อน ส่งเสียงพูดได้ไกล 400 เมตร ใช้งานได้นาน 9 ชั่วโมง กำลังขับ 23 วัตต์ มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER2215W พร้อมเสียงนกหวีด

โทรโข่งสะพายพร้อมไมโครโฟนแบบมีเสียงนกหวีด  เป็นโทรโข่งใช้สำหรับพูดหรือประกาศ ใช้ถ่านขนาด C จำนวน 6 ก้อน ส่งเสียงพูดได้ไกล 400 เมตร เสียงนกหวีดยิงไกลได้ถึง 500 เมตร ใช้งานได้นาน 9 ชั่วโมง กำลังขับ 23 วัตต์ มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน

TOA ER2215S AS พร้อมเสียงไซเรน

โทรโข่งแบบสะพายพร้อมไมค์และเสียงไซเรน เป็นโทรโข่งสำหรับพูดหรือประกาศ ใช้ถ่านขนาด C จำนวน 6 ก้อน ส่งเสียงพูดได้ไกล 400 เมตร เสียงไซเรนยิงไกลได้ถึง 500 เมตร ใช้งานได้นาน 9 ชั่วโมง กำลังขับ 23 วัตต์

TOA ER2230W พร้อมเสียงนกหวีด

โทรโข่งสะพายพร้อมไมโครโฟนแบบมีเสียงนกหวีด เป็นโทรโข่งใช้สำหรับพูดหรือประกาศใช้ถ่าน D จำนวน 10 ก้อน ส่งเสียงพูดได้ไกล 800 เมตร เสียงนกหวีดยิงไกลได้ถึง 1000 เมตร หรือ 1 กิโลเมตร ใช้งานได้นาน 17 ชั่วโมง กำลังขยาย 45 วัตต์

มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ตอบสนองความถี่ได้กว้าง แม่เหล็กลำโพงแบบนีโอไดเมียม มีความแข็งแรงทนทาน ต่อกับไดนามิกไมโครโฟนภายนอกได้ มีช่องต่อ Aux Input แบบสเตอริโอสำหรับนำเสียงจากมือถือหรือเครื่องเล่นจากภายนอก พร้อมไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่

TOA ER-2930W พร้อมเสียงนกหวีด

โทรโข่งแบบสะพายพร้อมไมโครโฟนและเสียงนกหวีด เป็นโทรโข่งใช้สำหรับพูดหรือประกาศ,ใช้ถ่านขนาด D จำนวน 10 ก้อน ใช้งานได้นาน 17 ชั่วโมง ส่งเสียงพูดได้ไกล 800 เมตร เสียงนกหวีดยิงไกล 1000 เมตร

กำลังขยาย 45 วัตต์ มีภาครับคลื่นความถี่ UHF/VHF สามารถกำเนิดย่านความถี่เสียง 1.6kHz ถึง 2.4kHz รองรับอะแด็ปเตอร์ขนาด 12 VDC (ออปชัน ต่อกับไดนามิกไมโครโฟนภายนอกด้วยแจ็ค 1/4 นิ้วได้ มีช่องต่อ Aux Input แบบสเตอริโอสำหรับนำเสียงจากมือถือหรือเครื่องเล่นจากภายนอก มีไฟ LED แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ใช้กับขาตั้งได้ (ตัวเสริม)

TOA ER-604W พร้อมเสียงนกหวีด

โทรโข่งแบบสะพายพร้อมไมโครโฟนและเสียงนกหวีด เป็นโทรโข่งสำหรับพูดหรือประกาศใช้ถ่านขนาด AA จำนวน 8 ก้อน หรืออะแด็ปเตอร์ ใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมง ส่งเสียงพูดได้ไกล 160 เมตร กำลังขยาย 10 วัตต์ มีช่อง MIC 2 ช่อง และ Aux 1 ช่อง ใช้งานร่วมกับ WH-400A ไมโครโฟนแบบครอบศีรษะได้

TOA ER-1000

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบคาดเอวพร้อมไมค์เกี่ยวหู ใช้ถ่านขนาด AA 6 ก้อน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน 4.5 ชั่วโมง ส่งเสียงได้ไกลถึง 40 เมตร มีช่อง MIC 1 ช่อง พร้อมไมโครโฟนแบบเกี่ยวหู และ Aux 1 ช่อง

สรุป

โทรโข่งของ TOA มีให้เลือก 3 แบบ คือ

  • โทรโข่งมือถือแบบกันน้ำ (Splash-proof Hand Grip Type Megaphones)
  • โทรโข่งมือถือ (Hand Grip Type Megaphones)
  • โทรโข่งสะพายไหล่ (Shoulder Type Megaphone)

**ถ้าต้องการโทรโข่งมือถือแบบกันน้ำ ให้เลือกรุ่น TOA ER-1203, TOA ER-1206, TOA ER-1206W และ TOA ER-1206S กลุ่มนี้สามารถส่งเสียงได้ระยะตั้งแต่ 125-150 เมตร กรณีเสียงไซเรนจะยิงได้ไกลถึง 315 เมตร ใช้ถ่านขนาด AA จำนวน 4-6 ก้อน สามารถใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง

**ถ้าต้องการโทรโข่งมือถือ (ธรรมดา) ให้เลือกรุ่น TOA ER-520, TOA ER-520W, TOA ER-520S, TOA ER-1215 และ TOA ER-1215S กลุ่มนี้สามารถส่งเสียงได้ระยะตั้งแต่ 250-315 เมตร กรณีเสียงไซเรน/นกหวีดจะยิงได้ไกลถึง 500 เมตร ใช้ถ่านขนาด AA จำนวน 6-8 ก้อน สามารถใช้งานได้นาน 10-14 ชั่วโมง

**ถ้าต้องการโทรโข่งสะพายไหล่ ให้เลือกรุ่น TOA ER-3215, TOA ER3215S AS, TOA ER2215W, TOA ER2230W, TOA ER-2930W, TOA ER2215S AS,  TOA ER-604W และ TOA ER-1000 กลุ่มนี้สามารถส่งเสียงได้ระยะตั้งแต่ 40-800 เมตร กรณีเสียงไซเรน/นกหวีดจะยิงได้ไกลถึง 1000 เมตร ใช้ถ่านขนาด AA 6-8 ก้อน บางรุ่นใช้ถ่านขนาด C, D จำนวน 6-10 ก้อน สามารถใช้งานได้นาน 4.5-17 ชั่วโมง

“การเลือกโทรโข่งควรเลือกตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจคือระยะการส่งเสียง ชั่วโมงการใช้งาน จำนวนแบตเตอรี่ และตามด้วยกำลังขยาย”

บทความโดย : อจ.เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม (Bobby Rambo)


หากมีข้อสงสัยประการใดในการเลือกซื้อ โทรโข่ง ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ระบบเสียง
สามารถขอคำปรึกษาติดต่อมาที่  บริษัท Musicspace 

ยินดีให้บริการปรึกษา พร้อมคำแนะนำ ในการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง
โทร. 022031821 , 0863114142

Share This:

Previous Post (แนะนำ)ชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
Next Post [Top 6] โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Online Video Conference)

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook