ชุดไมค์ประชุม ราคาพิเศษ!! เราได้จัดชุดเซทไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมลดราคา กับโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ ไมค์ประชุม แบบครบชุด ทั้งไมค์ประชุมแบบไร้สาย และมีสาย ในทุกๆยี่ห้อ แบรนด์ดัง เช่น ชุดไมค์ประชุม TOA , ชุดไมค์ประชุม DIS , ชุดไมค์ประชุม JTS , ชุดไมค์ประชุม TELEVIC , ชุดไมค์ประชุม BOSCH เป็นต้น โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 09 5926 5276 , 08 6311 4142

PROMOTION ชุดไมค์ประชุม #1

ชุดประชุม_toa_ts770_promotion

ชุดไมค์ประชุม TOA TS-770 Series : 10+1

จากราคาปรกติ 163,000 บาท พิเศษ 139,000 บาท

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดประกอบด้วย:

 1. ชุดควบคุม TOA TS-770 Central unit จำนวน 1 เครื่อง เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม กำหนดจำนวนของชุดผู้ร่วมประชุมที่ใช้งานพร้อมกันได้ ปรับควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบ
 2. ไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS-771 Chairman unit จำนวน 1 เครื่อง ฐานไมค์โครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับประธาน มีลำโพงในตัว, ตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมค์โครโฟน, มีสวิทซ์ตัดการสนทนา
 3. ไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS-772 Delegate Unit จำนวน 10 เครื่อง ฐานไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม มีลำโพงในตัว ตัดเสียงโดยอัตโนมัติ, มีช่องสำหรับเชื่อมไปยังชุดผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป
 4. ไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS-774 Long Microphone Unit จำนวน 11 ตัว (สำหรับประธาน 1 ,ผู้ร่วมประชุม 10) ไมค์โครโฟนประชุมแบบก้านไมค์ยาว 20.39 นิ้ว Electret Condenser microphone Directivity Unidirectional Rated Impedance 1.8 kΩ

 **ราคานี้เป็นราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมอุปกรณ์,ค่าแรงติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

PROMOTION ชุดไมค์ประชุม #2

ชุดประชุม_toa_ts800_promotion

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย TOA TS-800 Series : 10+1

จากราคาปรกติ 434,200 บาท พิเศษ 373,000 บาท

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดจะประกอบด้วย:

 1. ชุดควบคุม TOA TS-800 Central unit จำนวน 1 เครื่อง เครื่องควบคุมไมค์โครโฟนประชุมไร้สาย ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณ สะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 2. ไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS-801 Chairman unit จำนวน 1 เครื่อง ไมค์โครโฟนประชุมไร้สาย ชุดประธาน TOA TS-801 ตัดสัญญาณการใช้ไมค์โครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุมในขณะที่พูดได้ มีไฟแสดงขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 3. ไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS-802 Delegate Unit จำนวน 10 เครื่องไมค์โครโฟนประชุมไร้สาย ชุดผู้ร่วมประชุม TS-802 ใช้กับแบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion ได้ สามารถเลือกใช้กับไมค์โครโฟน TS-903,TS-904ได้
 4. ไมโครโฟนห้องประชุม TOA TS-904 Long Microphone Unit จำนวน 11 ตัว (สำหรับประธาน 1 ,ผู้ร่วมประชุม 10) ไมค์โครโฟนประชุมระบบไร้สายแบบก้านไมค์ยาวออกแบบมาสำหรับการประชุมในระบบไร้สาย มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของไมค์โครโฟน
 5. อุปกรณ์รับส่งสัญญานระบบไร้สาย TOA TS-905 Infrared Transmitter/Reciever จำนวน 2 ตัว
 6. แท่นชารจ์แบตเตอรี่ TOA BC900 Battery Charger จำนวน 1 เครื่อง
 7. TOA BP900 Rechargeable Lithium-Ion Battery จำนวน 11 ก้อน
 8. TOA YW1022 Antenna Distributor จำนวน 1 ตัว
 9. TOA YW1024 Antenna Distributor จำนวน 1 ตัว

 **ราคานี้เป็นราคาเงินสดเฉพาะสินค้าไม่รวมอุปกรณ์,ค่าแรงติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

PROMOTION ชุดไมค์ประชุม #3

DIS_DDS5900-1

ชุดไมค์ประชุม DIS DDS5900 Series ชุด 10:1

จากราคาปรกติ 211,500 บาท พิเศษ 197,000 บาท

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดจะประกอบด้วย:

 1. ชุดควบคุม DIS CU5905 Central Unit จำนวน 1 เครื่อง เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา ชุดไมค์ประชุม
 2. ไมโครโฟนห้องประชุม DIS DC5980P Discussion Unit จำนวน 11 เครื่อง สามารถตั้งค่าให้เป็นไมค์โครโฟนสำหรับประธานประชุม,สำหรับผู้ร่วมประชุม หรือไมค์โครโฟน สำหรับแปลภาษาได้
 3. ไมโครโฟนห้องประชุม DIS GM 5924 Gooseneck Microphone จำนวน 11 ตัว ก้านไมค์ชุดประชุมแบบก้านสั้น DIS GM 5924 ขนาดความยาว 50cm, Condenser gooseneck microphones

**ราคานี้เป็นราคาเงินสดเฉพาะสินค้าไม่รวมอุปกรณ์,ค่าแรงติดตั้ง

PROMOTION ชุดไมค์ประชุม #4

ชุดประชุม_jts_promotion

ชุดไมค์ประชุม JTS : 10+1

จากราคาปรกติ 71,500 บาท พิเศษ 62,000 บาท

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดจะประกอบด้วย:

 1. JTS CS-1CU Control and Power Supply Unit จำนวน 1 เครื่อง เครื่องควบคุมและชุดจ่ายไฟระบบไมค์ประชุม
 2. JTS CS-1CH 18 Chairman Unit/MS-5G 18″ Gooseneck จำนวน 1 เครื่องชุดไมค์ประธานระบบประชุม CS-1CH18 ความยาวก้านไมค์ 18นิ้ว
 3.   JTS CS-1DU 18 Delegate Unit/MS-5G 18″ Gooseneck จำนวน 10 เครื่อง ชุดไมค์ผู้ร่วมประขุม JTS CS-1DU18 ความยาวก้านไมค์ 18นิ้ว

**ราคานี้เป็นราคาเงินสดเฉพาะสินค้าไม่รวมอุปกรณ์,ค่าแรงติดตั้ง

PROMOTION ชุดไมค์ประชุม #5

ชุดประชุม_televic_promotion

ชุดไมค์ประชุม TELEVIC : 10+1

จากราคาปรกติ 241,600 บาท พิเศษ 222,000 บาท

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดจะประกอบด้วย:

1. TELEVIC D-Cerno CU Digital Control Unit จำนวน 1 เครื่อง เครื่องควบคุมระบบชุดไมค์ประชุม Touch sensor button technology For systems up to 50 units

2. TELEVIC D-Cerno CL Digital Chaiman Mic unit จำนวน 1 ชุด ชุดไมค์ประธานความยาวก้านไมค์ 50cm Digital signal processing, Headphone volume adjustment, Shielded microphone, Microphone LED ring

3. TELEVIC D-Cerno DL Digital Delegate Mic unit จำนวน 10 ชุด ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุมความยาวก้านไมค์ 50cm TELEVIC D-Cerno DL, touch sensor button technology, Digital signal processing, Shielded microphone LED ring

**ราคานี้เป็นราคาเงินสดเฉพาะสินค้าไม่รวมอุปกรณ์,ค่าแรงติดตั้ง

PROMOTION ชุดไมค์ประชุม #6

ชุดไมค์ประชุม BOSCH CCS-900 Series : 10+1

จากราคาปรกติ 216,000 บาท พิเศษ 197,700 บาท

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดจะประกอบด้วย:

1 BOSCH CCS-CURD Control Unit จำนวน 1 เครื่อง เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าควบคุมการสนทนา พร้อมเครื่องบันทึกเสียงในตัว ผ่าน SD Card

2 BOSCH CCS-CMS Chairman Unit จำนวน 1 เครื่อง ไมค์โครโฟนชุดประธาน แบบก้านไมค์สั้น มีความยาวของก้านไมโครโฟน 12.3 นิ้ว

3 BOSCH CCS-DS Delegate Unit จำนวน 10 เครื่อง ไมค์โครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม BOSCH CCS-DS แบบก้านสั้นมีความยาวของก้านไมโครโฟน 12.3 นิ้ว

**ราคานี้เป็นราคาเงินสดเฉพาะสินค้าไม่รวมอุปกรณ์,ค่าแรงติดตั้ง

PROMOTION ชุดไมค์ประชุม #7

ชุดไมค์ประชุม BOSCH CCS-1000 D Series : 10+1

ชุดไมค์ประชุม BOSCH CCS-1000 D Series : 10+1

จากราคาปรกติ 236,000 บาท พิเศษ 220,900 บาท

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมแบบมีผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดจะประกอบด้วย:

1 BOSCH CCSD-CURD CCS1000D Control Unit จำนวน 1 เครื่อง เครื่องควบคุมชุดประชุม ระบบดิจิตอล มีเมมโมรี่การ์ดในตัว สามารถบันทึกเสียงการประชุม

2 BOSCH CCSD-DS CCS1000D Digital Discussion System จำนวน 11 เครื่อง สามารถตั้งค่าให้เป็นไมค์โครโฟนสำหรับประธาน,หรือผู้ร่วมประชุมได้ เป็นระบบดิจิตอล ก้านไมค์แบบสั้นความยาว 31cm หรือ 12.2นิ้ว)

**ราคานี้เป็นราคาเงินสดเฉพาะสินค้าไม่รวมอุปกรณ์,ค่าแรงติดตั้ง

“บริษัท Music Space จำหน่าย-ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบห้องประชุม ชุดไมค์ประชุม เครื่องเสียงห้องประชุม จากประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา เราให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ ทั้งการออกแบบ เสนอแนะ การดำเนินงานทางด้านเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง แบบครบวงจร โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสร้างสรรค์งานคุณภาพและสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า”


โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook