musicspace_house of worship

ระบบเสียงสำหรับคริสตจักรและสถานนมัสการ

HOUSE OF WORSHIP

อีกหนึ่งความภูมิใจในการบริการที่ทาง บริษัท มิวสิคสเปซ จำกัด นำเสนอเพื่อสร้างศักยภาพให้กับ ระบบเสียงห้องประชุมนมัสการ สำหรับคริสตจักรต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ในปัจจุบัน บริษัท Music Space เพิ่มช่องทางการบริการในการติดตั้งระบบเสียงสำหรับห้องประชุมนมัสการในแบบที่เรียกว่า “ครบวงจร” ทั้งระบบ Audio และ Visual ไม่ว่าจะเป็น

• ระบบเสียง
• ระบบแสง
• ระบบภาพ จอ LED
• การดูแลการออกแบบ การติดตั้ง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
• จัดหาเครื่องดนตรีสำหรับการนมัสการ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและความใส่ใจในการทำงาน ทำให้เราเข้าใจพื้นฐานความต้องการของลูกค้า จึงสามารถออกแบบระบบให้เหมาะสมกับสถานที่และประเภทการใช้งาน รวมถึงงบประมาณของลูกค้า ห้องประชุมนมัสการของแต่ละคริสตจักร มีความจำเป็นที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด ทั้งการกระจายของเสียง การจัดระบบของอุปกรณ์ และการจัดวางเครื่องดนตรี เพราะการนมัสการพระเจ้า การเทศนา การแบ่งปัน และการอธิษฐาน ที่จัดขึ้นในสถานนมัสการนั้นๆ จำเป็นจะต้องมีเสียงดนตรี และเครื่องดนตรีที่ใช้ในการนมัสการเป็นหัวใจสำคัญ

ระบบเสียงของห้องประชุม จึงจำเป็นต้องมีศักยภาพสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้อยู่ในห้องประชุมได้เป็นอย่างดี ที่เหลือจากนั้นจะเป็นการทำงานของทีมนมัสการและจิตวิญญาณของนักนมัสการ

ดังนั้นระบบ Audio Visual จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการนมัสการพระเจ้า ระบบเสียง ระบบภาพ และเสียงดนตรีแห่งการนมัสการจะไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงสถานที่ใดที่หนึ่ง คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเวลาใดเวลาหนึ่งในสัปดาห์เท่านั้น แต่บทเพลงแห่งการนมัสการจากหัวใจของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนนั้นจะติดตามเขาเหล่านั้นไปทุกเวลา ในทุกหนแห่งที่เขาไป และเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานนมัสการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีศักยภาพสมบูรณ์ และเป็นพระพรต่อผู้มานมัสการ

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ให้ความรู้ความเข้าใจหลังการขาย รวมทั้งการบำรุงรักษา โดยมาจากทีมงานคริสเตียน ที่เข้าใจความต้องการของคริสตจักรเป็นอย่างดี

ทางบริษัท Music Space หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้บริการระบบเสียง แสง ภาพ และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับห้องประชุมนมัสการ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่คริสตจักร

สดด.29.2   จงถวายสง่าราศีซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเยโฮวาห์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์

Our Past Experience

ผลงานการติดตั้งระบบเครื่องเสียงให้กับคริสตจักรต่างๆ ที่มอบความไว้วางใจให้ทางเราเป็นผู้ดูแลให้

 • คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
 • คริสตจักรร่มเย็น
 • คริสตจักร ชาโลม กรุงเทพ
 • คริสตจักรพลับพลา
 • คริสตจักรอภิสุทธิสถาน HOLY OF HOLIES
 • คริสตจักรอันติโอเกีย ลาดพร้าว80
 • มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสตจักร
 • TCC Thailand Christian Center พระนิเวศน์เรือโนอาห์
 • THE ONE HUB
 • EVANGELICAL CHURCH OF BANGKOK
 • ICA BANGKOK CHURCH
 • BANGKOK CITY CHURCH

TCC-Thailand-Christian-Center

ICA-BANGKOK-CHURCH

EVANGELICAL-CHURCH-OF-BANGKOK

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

คจ.อันติโอเกีย-ลาดพร้าว

คจ.ร่มเย็น

สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาแนะนำจากเรา โทร. 022031821 , 026414744 , 0959265276 , 0863114142


โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook