ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางเขน

งานติดตั้งห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่บางเขน
Televic D-Cernoโดย ทีมงาน Music Space

Client: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่บางเขน
Services: ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม
Category:

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook