ติดตั้งจอภาพทัชสกรีนอัจฉริยะ ส.ม.ศ

งานติดตั้งจอภาพทัชสกรีนอัจฉริยะ Panasonic

  • ขนาด 80 นิ้ว แบบ Fixed Installation 1 ชุด
  • ขนาด 65 นิ้ว แบบ Fixed Installation 1 ชุด
  • ขนาด 65 นิ้ว แบบ moveable เคลื่อนย้าย 1 ชุด

ที่ ส.ม.ศ. สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

โดย ทีมงาน Music Space

Client: สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ)
Services: งานติดตั้งจอภาพทัชสกรีนอัจฉริยะ
Category:

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook