ระบบเครื่องเสียง โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร

งานปรับปรุงระบบเครื่องเสียง (โรงยิมพละศึกษา) อาคารเฉลิมพระเกรียติ

โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โดยทีมงาน Music Space

Client: โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
Services: ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง (โรงยิมพละศึกษา) อาคารเฉลิมพระเกรียติ
Category:

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook