ระบบเสียง ระบบภาพ ห้องประชุม NIDA

ระบบเสียง ระบบภาพ ห้องประชุม อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
โดย ทีมงาน Music Space

Client: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Services: ติดตั้งระบบเสียง ระบบภาพ ห้องประชุม
Category:

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook