ระบบเสียงระบบภาพ ห้องประชุมอินเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ระบบเสียงระบบภาพ ห้องประชุมอินเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โดย ทีมงาน Music Space

Client: โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
Services: ติดตั้งระบบเสียงระบบภาพ ห้องประชุม
Category: ,

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook