ห้องประชุม สำนักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข

งานติดตั้งห้องประชุม สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ชุดไมค์ประชุม Televic D-Cerno

 

โดย ทีมงาน Music Space

Client: สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Services: งานติดตั้งห้องประชุม
Category:

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook