ห้องประชุม Siam Eastern Industrial Park Ltd.

งานติดตั้ง ชุดไมค์ประชุม‬ TELEVIC D-Cerno
ห้องประชุม บจก.สยามอีสเทิรน์อินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดสมุทรปราการ
Siam Eastern Industrial Park Ltd.

โดย ทีมงาน Music Space (15/12/2558)

Client: Siam Eastern Industrial Park Ltd.
Services: ออกแบบและติดตั้งระบบห้องประชุม

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook