ชุดทัวร์ไกด์ ชุดแปลและบรรยายภาษา

ชุดทัวร์ไกด์ (Tour guide) ชุดแปลภาษา ชุดบรรยายไร้สาย ชุดสำหรับพรีเซนท์เตชั่น ชุดอุปกรณ์บรรยายไร้สาย (Wireless Audio Presentation System) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสาหรับผู้บรรยาย (Transmitter) อุปกรณ์รับสัญญาณเสียง (Receiver) ชุดชาร์จแบตเตอร์รี่ สำหรับ ชุดทัวร์ไกด์ (Charger)

View as: Grid List


โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook