BOSCH

Default
  50

   View as: Grid List

   • Sale
    Quick View

    รวมฟังก์ชั่นการทำงานของไมค์ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดไว้ด้วยกัน
    มีปุ่มควบคุมปิด-เปิด อนุญาติและไม่อนุญาติให้ไมค์ของผู้ร่วมประชุมทำงานชั่วคราวหรือปิดถาวร
    มีสัญญาณเสียง (chime tone) สามารถเลือกใช้ก่อนการพูด

    ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿18,800.00 ฿18,500.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    รวมฟังก์ชั่นการทำงานของไมค์ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดไว้ด้วยกัน
    มีปุ่มควบคุมปิด-เปิด อนุญาติและไม่อนุญาติให้ไมค์ของผู้ร่วมประชุมทำงานชั่วคราวหรือปิดถาวร
    มีสัญญาณเสียง (chime tone) สามารถเลือกใช้ก่อนการพูด

    ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿18,300.00 ฿18,000.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    ควบคุมและจ่ายกำลังไฟในระบบสำหรับชุดผู้ร่วมประชุมและชุดประธานทั้งหมดรวมถึงไมโครโฟนในชุด

    และการเชื่อมต่อสำหรับอินพุตและเอาต์พุตสัญญาณ

    ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿44,000.00 ฿43,500.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกำลังไฟในระบบ สำหรับชุดไมค์ผู้ร่วมประชุมและไมค์ชุดประธานทั้งหมดรวมถึงไมโครโฟนในชุด และการเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุตสัญญาณเสียง มีระบบป้องกันเสียงย้อนกลับและเสียงหวีดหอนในเวลาใช้งานประชุม

    ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿55,000.00 ฿54,000.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าควบคุมการสนทนา พร้อมเครื่องบันทึกเสียงในตัว
    ผ่าน SD Card ได้ขณะมีการประชุม บันทึกได้สูงสุด 2 GB
    จอแสดงผลแบบภาพกราฟิก และระบบวงจรป้องกันสัญญาณย้อนกลับแบบดิจิตอล

    ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿66,000.00 ฿65,000.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    ไมค์โครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม CCS-DL แบบก้านยาวมีความยาวของก้านไมโครโฟน 19.2 นิ้ว
    ปุ่มควบคุมระดับเสียงในตัวสำหรับชุดหูฟัง
    ไฟแสดงสถานะไมโครโฟน LED สีแดง

    ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿14,800.00 ฿14,500.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    ไมค์โครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม BOSCH CCS-DS แบบก้านสั้นมีความยาวของก้านไมโครโฟน 12.3 นิ้ว
    ไฟแสดงสถานะไมโครโฟน,ปุ่มควบคุมระดับเสียงในตัว,ช่องเสียบหูฟัง 2 ช่อง

    ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿14,300.00 ฿14,000.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    เครื่องควบคุมชุดประชุม ระบบดิจิตอล CCSD-CU
    เชื่อมต่อกับ Discussion Devices ได้สูงสุด 80 ชุด
    ควบคุมการตั้งค่าต่างๆ ผ่าน web browser ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้
    มีSoftware สำหรับการควบคุมกล้อง HD ได้โดยอัตโนมัติ

    ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿46,900.00 ฿46,500.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    เครื่องควบคุมชุดประชุม ระบบดิจิตอล CCSD-CURD
    มีเมมโมรี่การ์ด เครื่องบันทึกเสียง MP3 ในตัว
    เชื่อมต่อกับ Discussion Devices ได้สูงสุด 80 ชุด
    สามารถป้องกันสัญญาณเสียงรบกวนย้อนกลับแบบดิจิตอล (DAFS)

    ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿69,900.00 ฿69,500.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    ไมค์ประชุมสำหรับประธานหรือผู้ร่วมประชุมระบบดิจิตอล
    แบบก้านไมค์ยาว 48cm หรือ 19.9นิ้ว
    กำหนดค่าเป็นอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมหรืออุปกรณ์ของประธานได้อย่างสะดวก
    มีลำโพงในตัว

    ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿15,600.00 ฿15,500.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    ไมค์ประชุมสำหรับประธานหรือผู้ร่วมประชุมระบบดิจิตอล
    แบบก้านไมค์สั้น 31cm หรือ 12.2นิ้ว
    กำหนดค่าเป็นอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมหรืออุปกรณ์ของประธานได้อย่างสะดวก
    มีลำโพงในตัว

    ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿15,100.00 ฿14,900.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    BOSCH LB4116/00 สายเคเบิลเครือข่ายแบบไฮบริด Praesideo,
    มีขั้วต่อสำหรับสื่อสารข้อมูลเสียงและแหล่งจ่ายไฟ
    ใช้เชื่อมต่อ CCU เข้ากับเครื่องขยายเสียง

    ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿1,150.00 ฿1,100.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

   • Sale
    Quick View

    หัวเชื่อมต่อ แบบ DCN 1ชุดมี25คู่ ประกอบด้วยหัวแบบตัวเมีย25หัว หัวแบบตัวผู้ 25 หัว

    ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ฿13,010.00 ฿13,000.00

    สอบถามและสั่งซื้อสินค้า


   โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
   สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

   หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook