บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ชุดเครื่องเสียงระบบห้องประชุม

musicspace_Service_ภาพหลัก

บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษาชุดเครื่องเสียงห้องประชุม เครื่องเสียงห้องสัมมนา เครื่องเสียงห้องจัดเลี้ยง ชุดไมค์ประชุม ไมโครโฟนประชุม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเสียงทั่วไปทุกชนิด

ปัจจุบันหน่วยงานราชการ โรงแรม โรงเรียน หรือหน่วยงานห้างร้านเอกชน มักจะต้องเผชิญกับปัญหาความยากลำบากในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเสียงต่างๆของห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง อีกทั้งการซ่อมแซม ที่ขาดผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจระบบโดยตรง รวมถึงปัญหาอุปกรณ์ระบบเสียงที่หมดระยะเวลาการรับประกัน

เราเป็นหนึ่ง ในผู้ให้บริการ ซึ่งตระหนักและเห็นถึงความจำเป็นในการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เพื่อให้การใช้งานในระบบเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเต็มที่ ทั้งระบบ อีกทั้งเรายังดูแล ให้คำแนะนำ และวิธีในการใช้งาน การบำรุงรักษาที่ถูกต้องให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ดูแลการบริการหลังการขายของระบบเสียงทุกชนิด ทุกยี่ห้อ และทุกขนาดทั้งระบบเล็กและระบบใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความยุ่งยากต่างๆให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่หมดระยะเวลาการรับประกัน

เราเชื่อว่าการบริการของ เราจะสร้างความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย และความเชื่อมั่นในการให้บริการ โดยทีมงานมืออาชีพและมีความรู้ทางด้านระบบเสียงห้องประชุม ห้องสัมมนา อุปกรณ์ต่างๆโดยตรง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบริการของเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆและเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ ลูกค้า

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการเริ่มต้น 1,500 บาท

เป็น ค่าตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งระบบรวมค่าเดินทางไปและกลับต่อ1ครั้ง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขหน้างานเช่นสายสัญญาณ หัว connect ต่างๆ) เฉพาะเขตกทมฯ,นนทบุรี,สมุทรปราการ หรือระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร จากบริษัท มิวสิคสเปซ RCA พระราม9

นอกเหนือเขตพื้นที่ดังกล่าว คิดค่าเดินทางรวมค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้

 • ระยะทาง 51-100 กิโลเมตร ค่าบริการรวมค่าเดินทางไปและกลับ 3,000 บาท
 • ระยะทาง 101-150 กิโลเมตร ค่าบริการรวมค่าเดินทางไปและกลับ 4,000 บาท
 • ระยะทาง 151-200 กิโลเมตร ค่าบริการรวมค่าเดินทางไปและกลับ 4,500 บาท
 • ระยะทาง 201-300 กิโลเมตร ค่าบริการรวมค่าเดินทางไปและกลับ 5,000 บาท

ระยะ ทางที่เกินกว่า 301 กิโลเมตรเป็นต้นไป ทางบริษัทจะทำการตกลงค่าบริการและค่าเดินทางกับทางลูกค้าก่อนเข้าบริการ จนเป็นที่พอใจทั้ง2ฝ่าย

*อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และเป็นค่าบริการต่อ1ครั้ง *

ขั้นตอนการทำงาน

 • ลูกค้า ติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ ระบบเสียง ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม เครื่องเสียงห้องสัมมนา เครื่องเสียงห้องจัดเลี้ยง ชุดไมค์ประชุม ไมโครโฟนประชุม ที่มีปัญหา เสีย ชำรุด หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
 • นัดวันเข้ามาดูสถานที่ ตรวจเช็คระบบ แก้ไขปรับปรุงซ่อมแซม ในกรณีที่สามารถทำได้หน้างานเช่นการปรับแต่งคุณภาพเสียง การเปลี่ยนสายสัญญาณ หัว connect หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (มีค่าใช้จ่ายตามอุปกรณ์ที่ใช้จริงหน้างาน)
 • ในกรณีที่อุปกรณ์ของ ระบบชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ที่หน้างาน และหมดระยะเวลารับประกันจากทางบริษัทที่จัดจำหน่าย ทางบริษัทมิวสิคสเปซ ยินดีให้บริการที่จะนำกลับและส่งซ่อมกับทางผู้จัดจำหน่าย ให้อุปกรณ์นั้นๆสามารถใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และนำกลับมาติดตั้งให้เหมือนเดิม (มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและนำกลับตามอัตราค่าบริการ)
 • สำหรับการส่งซ่อม ก่อนที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์นั้นๆทางบริษัทจะแจ้งค่าใช้จ่ายแก่ทางลูกค้าให้ทราบก่อนที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์นั้นๆ
 • ใน ส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงให้ทำงานได้ดังเดิม หรือทางบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการผลิตสินค้าหรืออุปกรณ์นั้นๆแล้ว ทางบริษัทยินดีที่จะให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยน จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จะมาทดแทนให้กับทางลูกค้าและทำการติดตั้งให้สามารถ ใช้หรือเข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ที่สุด
 • ค่าใช้จ่าย ต่างๆที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าบริการและค่าเดินทางที่แจ้งให้ ทราบเบื้องต้น ทางบริษัทมิวสิคสเปซ จะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายให้รับทราบก่อนจะดำเนินการทุกครั้ง
 • หลังจาก ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ ทางบริษัทจะทำการทดสอบระบบ แนะนำ สาธิตวิธีใช้ การใช้งานของอุปกรณ์พร้อมส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า

บริษัท มิวสิค สเปซ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้เป็นผู้ให้ บริการ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและธุรกิจของท่านต่อไป

ทางบริษัท มิวสิคสเปซ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับดำเนินการในกรณีที่สินค้าหรืออุปกรณ์นั้นๆยังอยู่ใน ระยะเวลาประกันกับทางบริษัทที่จำหน่ายและติดตั้งให้กับลูกค้าเดิม…ซึ่ง เป็นข้อปฎิบัติที่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากบริษัทนั้นๆอยู่แล้ว…

Conference System Maintenance , Repair and Operations Services

We strive to provide an excellent service in terms of quality of check , repair and maintenance of audio conference , seminar room , microphone conference system or equipment in audio systems of all kinds.

Presently,Hotels,Schools, Government agencies or Private entities faced with difficulties in maintaining equipment systems that are in use for a long and continuing each day also Lack of knowledge and understanding of the system precisely. Including the audio system at the end of the warranty period.

We are one of the provider which recognizes the need to check, repair and maintenance to use it effectively, and comply with the current system. We also provide instruction how to use it and maintenance valid for the customers professionally. We take care the after sales service of audio systems of all kinds , all brands and all sizes, both small and large systems. To facilitate and simplifies various clients especially in the last period of insurance.

We become stronger and more efficient in our services and believe that will satisfy convenience and confidence in the service by professional team with a sound system knowledge of the meeting room , seminar devices directly and sincerely hope that our service will create jobs and be a part in the success of our customers.

Service Fee

 • Initial fee 1,500 Baht

Check the electrical system including travel excluding equipment that must change or fix it on the site for example cable , connect head or various parts (Only Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakan) or the distance more than 50 kilometers from Music Space Co.,Ltd.

In addition, Apart from the above areas

 • 51-100 kms distance service fee included transportation 3,000 Baht.
 • 101-150 kms distance service fee included transportation 4,000 Baht.
 • 151-200 kms distance service fee included transportation 4,500 Baht.
 • 201-300 kms distance service fee included transportation 5,000 Baht.

Distances beyond 301 kilometers onwards. The company will negotiate fees and travel to visit customers before service

*This rate do not include vat 7% and service fee per session*

The process

 • Customer contact for advice and guidance on system equipment , sound system , conference room , audio banquet room , conference microphone that the problem was a malfunctioning or not performing full potential.
 • Appointment system checked and repair. Incase if it can be done on site such as adjust the sound quality , changing the signal line , connect head or connected devices that are not performing full potential.(It costs by using actual equipment)
 • In case of damaged equipment and cannot be repair on site also out of warranty from the distribution company. We glad to bring it back and return to suppliers for service and can use it effectively with installation of the same. (Charge the rates quoted above)
 • For repair, The company will report the cost to the customer before making any repairs at all times.
 • The device cannot be repaired the same or the manufacturer discontinued the production of equipment. We are happy to advise on modifications and supply of equipment to replace and installation can work with legacy systems to the most complete.
 • The cost is more than the required fee and travel expenses to the initial notice. The company will inform you before the operation.
 • After repairing the system, The company will test the system ,advise and demonstrate how to use the equipment to the customer for consignment.

We look forward to having the opportunity to have an alternative provider for benefit the organization and your business further.

We reserve the right not to be taken in the case of goods or equipment that is still in the warranty period with the company that sold and installed. This is a procedure that customers need to be taken care of by the same company.


โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook