ชุดประชุมไร้สาย

ในทุกวันนี้ในโลกที่กำลังก้าวล้ำไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของเรา ล้วนมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ในด้านระบบเสียงก็เหมือนกัน เราจะเห็นได้ว่าระบบเสียงห้องประชุมที่มีในปัจจุบันมีการใช้งานหลากหลายประเภท

ไมโครโฟนชุดประชุมก็เหมือนกันมีให้เลือกหลายชนิด ทั้งแบบไมค์ประชุมมีสาย และ ไมค์ประชุมไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นอนาล็อคหรือดิจิทัล ซึ่งทุกแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงชุดประชุมแบบไร้สายที่กำลังกลายเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในห้องประชุมที่ต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในส่วนของระบบไมค์ประชุมไร้สายนั้น ข้อดีของชุดประชุมระบบนี้คือ ติดตั้งง่ายรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก ขยายหรือเพิ่มเติมระบบได้ง่าย สามารถจัดประชุมได้ในทุกๆสถานที่โดยไม่มีผลกระทบกับสถานที่นั้นๆ เช่นการเดินสาย การเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ดูมีระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสายระโยงระยางมาให้เกะกะสายตา

“ส่วนข้อจำกัดหรือข้อเสียส่วนใหญ่มักจะเป็นระบบการเชื่อมต่อความเสถียรของสัญญาน รัศมีครอบคลุมการรับการส่งสัญญาณ การรบกวนของสัญญานอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง”

หากท่านกำลังตัดสินใจที่จะติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมในระบบไร้สายนั้น  ควรให้ความสนใจกับองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้เป็นอย่างยิ่ง เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรสำคัญบ้างที่จะตัดสินใจซื้อชุดประชุมแบบไร้สาย

8 สิ่งสำคัญก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ ชุดไมค์ประชุมไร้สาย

1. เลือกเทคโนโลยีไร้สายที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ด้วยในปัจจุบันชุดประชุมแบบไร้สายนั้นมีเทคโนโลยีที่เป็นตัวแปรสำคัญในการระบบประชุมแบบไร้สาย คือ

แบบ RF (Radio Frequency)

ในแบบความถี่คลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป การใช้งานที่ง่ายและขยายได้วงกว้าง ทำให้สามารถรองรับกับระบบใหญ่ๆได้ แต่ข้อเสียของมันคือ โอกาสที่คลื่นสัญญาณอื่นจะเข้ามาแทรกและรบกวนก็มีมากเช่นเดียวกัน ฉะนั้นเราจึงจะต้องระวังคลื่นความถี่บริเวณใกล้เคียง

ซึ่งในปัจจุบันระบบไมค์ประชุมไร้สายได้มีการพัฒนาการเลือกใช้คลื่นความถี่ RF ที่สูงขึ้นจากเดิม(ย่าน UHF)โดยมีทั้งแบบ 2.4 GHz และ 5 GHz สามารถ Scan หาความถี่อัตโนมัติที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อหนีไม่ให้ทับซ้อนและมารบกวนกันได้ เช่นในระบบ ชุดประชุมไร้สายของ Televic จะมีจุดเด่นในเรื่องของการเลือกช่องสัญญาณ RF ในการใช้งานที่มีประสิทธิ์ภาพสูงโดยสามารถเลือกย่านการใช้งานได้ทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz

ซึ่งในระบบนี้สามารถเลือกดูย่านที่ปลอดภัยในการใช้ได้โดยในตัวอุปกรณ์สามารถสแกนดูย่านที่มีคนใช้อยู่และเลือกที่จะหลบย่านที่ถูกใช้นั้นได้ แถมการเลือกย่านในการใช้งานสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ย่าน โดยถ้าย่านที่ใช้งานอยู่ถูกกวนอุปกรณ์จะย้ายไปใช้ย่านอื่นที่เลือกไว้แบบอัตโนมัติ โดยไม่ทำให้การประชุมขาดความต่อเนื่อง)

แบบ IR อินฟาเรด

คือการปล่อยคลื่นสัญญาณอินฟาเรดให้ไมโครโฟนชุดประชุมซึ่งมันจะจำกัดอยู่ในวงแคบๆเฉพาะที่เครื่องส่งกระจายไปถึงเท่านั้นหากต้องการขยายวงให้กว้างมากขึ้นต้องเพิ่มชุดการกระจายของคลื่นอินฟาเรดแล้วก็ติดตั้งให้รัศมีครอบคลุมพื้นที่

ยกตัวอย่างเช่น ชุดไมค์ประชุมไร้สาย TOA TS-800/TS-900 Series  คราวนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้แบบใด ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกัน ควรศึกษาข้อดีข้อด้อยของทั้งสองแบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมกับความต้องการในงานนั้นๆ

ชุดประชุมไร้สาย_1

2. ระบบการจ่ายไฟการสำรองไฟ (แบตเตอรี่)

จะเห็นได้ว่าการทำงานของระบบชุดประชุมแบบไร้สายเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับแบตเตอรี่ การลงทุนระบบชุดไมค์ประชุมไร้สายจึงจำเป็นที่จะต้องลงทุนเรื่องระบบการจ่ายไฟให้กับชุดประชุมด้วย ต้องมีการคำนวนว่าเราจะประชุมกันยาวนานต่อเนื่องกันเป็นเวลาเท่าไหร่ แล้วแบตเตอรี่แต่ละก้อนนั้นสำรองไฟได้นานขนาดไหน

ยกตัวอย่างเช่นเราจะประชุมกันต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง แต่แบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้แค่ 6 ชั่วโมงเราก็ต้องซื้อแบตเตอรี่สำรองเพิ่มก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกในส่วนของแบตเตอรี่ หากงบประมาณไม่เพียงพอในส่วนนี้แนะนำให้ใช้ชุดประชุมแบบมีสายก็จะประหยัดกว่า

3. คุณภาพเสียง (ความเป็นธรรมชาติของเสียง)

เมื่อเราจำเป็นต้องในการติดตั้งระบบชุดไมค์ประชุมแบบไร้สายนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการถ่ายทอดเสียงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งใช้การถ่ายทอดผ่านสัญญาณในอากาศ โดยระบบไร้สายนั้นจะมีตัวรับ ตัวส่งสัญญาน เหมือนการส่งสัญญานคลื่นวิทยุ ถ้าตัวรับตัวส่งคุณภาพไม่ดีหรือการวางตำแหน่งที่ไม่ดีอาจทำให้การรับการส่งมีปัญหา คลื่นแทรกรบกวน

ทำให้การได้ยินผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น อาจจะทำให้การสื่อสารผิดวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นจำเป็นเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีการถ่ายทอดสัญญานเสียงที่เป็นธรรมชาติ และไม่ทำลายบรรยากาศในการประชุม

4. สามารถใช้ร่วมกับระบบอื่นเวลามีปัญหาเช่น Lan ได้หรือไม่

ตามที่เราพบส่วนใหญ่ ความถี่คลื่นวิทยุนั้นจะทำงานได้ดีมีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับสถานที่จัดการประชุมนั้นๆได้ง่าย แต่ก็อาจมีคลื่นอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงสอดแทรกมารบกวนได้ตลอดเวลา

ดังนั้นหากมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นหรือในกรณีที่ระบบรับส่งมีปัญหาฉุกเฉินเกิดขึ้นสามารถใช้ระบบสาย LAN แทนได้ เพื่อให้การทำงานของระบบไร้สายสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

5.ดูแลวางแผนจัดการระบบได้ระหว่างการประชุม

ตรวจดูให้แน่ใจว่า ไม่มีระบบอื่นมารบกวนสัญญานในบริเวณสถานที่จัดการประชุม หากมีเราต้องสามารถปรับคลื่นความถี่นั้นให้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตรวจดูความเรียบร้อยของแบตเตอรี่ที่จะใช้ระหว่างการประชุม เตรียมแบตเตอรี่สำรองเผื่อการประชุมมีความจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ และสามารถปิดเปิดไมโครโฟนได้จากระยะไกล

6. มีระบบการจัดการที่ดี

ในการทำงานของระบบไมค์ประชุมไร้สายนั้นต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ควบคุมโดยซอฟแวร์ การเชื่อมต่อต้องง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

7. สิ่งทีควรจะต้องศึกษา (คู่มือ)

ต้องทำความเข้าใจการทำงานและข้อจำกัดของต่างๆของระบบการประชุมแบบไร้สายให้ครบถ้วนอย่างถ่องแท้ ศึกษาคู่มือการใช้งาน เพื่อจะป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆที่จะตามมา

8. การบริการหลังการขาย

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการลงทุนคือการให้บริการหลังการขายของผู้จำหน่ายสินค้า เพราะเวลาเกิดปัญหาต่างๆ คุณสามารถขอความช่วยเหลือหรือข้อแนะนำเบื้องต้นจากผู้ขายได้อย่างทันท่วงที

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งให้คุณได้ตัดสินใจในการลงทุนระบบ ไมค์ประชุมไร้สาย หากไม่แน่ใจและไม่สามารถตัดสินใจได้แนะนำให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์ด้านการวางระบบชุดประชุมเป็นการดีที่สุด

บทความโดย อาจารย์ น้อย (ทรงพล แจ่มแจ้ง) www.liveforsound.com

หากมีข้อสงสัยประการใดในการเลือกซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย ระบบเสียงห้องประชุม
สามารถขอคำปรึกษาติดต่อมาที่  บริษัท Musicspace 

ทางบริษัทยินดีให้บริการปรึกษา พร้อมคำแนะนำ
โทร. 022031821 , 0863114142


โปรโมชั่น ชุดไมค์ประชุมไร้สาย ราคาพิเศษ

#1 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย  Televic Confidea G3

จากราคาปรกติ 472,700บาท  พิเศษ 449,000 บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย Televic Confidea G3

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายแบบมีผู้ร่วมประชุม 5 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดประกอบด้วย:

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย TELEVIC Confidea WCAP G3 1 เครื่อง
 • ฐานไมค์สำหรับประธาน TELEVIC Confidea CD G3 1 ตัว
 • ฐานไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม TELEVIC Confidea DD G3 5 ตัว
 • ก้านไมค์พร้อมไมโครโฟนสำหรับประธานและผู้ร่วม TELEVIC D ความยาว 50 cm 6 ก้าน
 • แบตเตอรี่แบบชารจ์ได้สำหรับฐานไมค์ TELEVIC Confidea BP 6 ก้อน
 • เครื่องชารจ์แบตเตอรี่แบบชารจ์ได้ครั้งละ 6 ก้อน TELEVIC Confidea CHT 1 เครื่อง

#2 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย BOSCH DCN-WIRELESS

จากราคาปรกติ 738,000 บาท  พิเศษ 699,000 บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย BOSCH DCN-WIRELESS

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายแบบมีผู้ร่วมประชุม 5 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดประกอบด้วย:

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย BOSCH DCNM-WAP 1 เครื่อง
 • ฐานไมค์ประชุม(เป็นได้ทั้งประธานและผู้ร่วม) BOSCH DCNM-WD  6 เครื่อง
 • ก้านไมค์พร้อมไมโครโฟนแบบก้านยาว BOSCH DCNM-MICL 6 ก้าน
 • แบตเตอรี่แบบชารจ์ได้สำหรับฐานไมค์ BOSCH DCNM-WLIION 6 ก้อน
 • แท่นชารจ์แบตเตอรี่แบบชารจ์ได้ครั้งละ 5 ก้อน BOSCH DCNM-WCH05 1 เครื่อง

#3 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย SHURE Microflex Complete Wireless

จากราคาปรกติ 528,000 บาท  พิเศษ 499,000 บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย SHURE Microflex Complete Wireless

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายแบบมีผู้ร่วมประชุม 5 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดประกอบด้วย:

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย SHURE MXCWAPT 1 เครื่อง
 • ฐานไมค์ประชุมพร้อมแบตเตอรี่ (เป็นได้ทั้งประธานและผู้ร่วม)  SHURE MXCW640  6 เครื่อง
 • ก้านไมค์พร้อมไมโครโฟนประชุมระบบไร้สายแบบก้านไมค์ ยาว 20 นิ้ว SHURE MXC420DF 6 ก้าน
 • แท่นชารจ์แบตเตอรี่แบบ 10 ช่อง SHURE MXCWNCS 1 เครื่อง

 

#4 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย Audio-Technica ATUC-IR

จากราคาปรกติ 523,000 บาท  พิเศษ 497,000  บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย Audio-Technica ATUC-IR

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายแบบมีผู้ร่วมประชุม 5 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดประกอบด้วย:


 

#5 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย TOA 820 Series

จากราคาปรกติ 235,650 บาท  พิเศษ 212,000  บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย TOA 820 Series

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายแบบมีผู้ร่วมประชุม 5 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดประกอบด้วย:

 • เครื่องควบคุมชุดประชุมไร้สาย TOA TS-820RC CENTRAL UNIT 1 เครื่อง
 • ฐานไมโครโฟนชุดประธาน TOA TS-821 CHAIRMAN UNIT 1 ตัว
 • ฐานไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม TOA TS-822 DELEGATE UNIT 1 ตัว
 • ก้านไมค์พร้อมไมโครโฟนแบบก้านไมค์ยาว TOA TS-924 6 ก้าน
 • เครื่องรับสัญญาณอินฟาเรดแบบระยะ 5 เมตร TOA TS-905 2 ตัว
 • แบตเตอรี่ลิเธียมไออน แบบชารจ์ไฟได้ TOA BP-900 6 ก้อน
 • แท่นชารจ์แบตเตอรี่ ชารจ์ได้ครั้งละ 8 ก้อน TOA BC-900 CE 1 เครื่อง

 

#6 ชุดไมค์ประชุมไร้สาย RAZR ระบบ IR Wireless 4 channels (Camera Tracking)

จากราคาปรกติ 186,000 บาท  พิเศษ 167,000  บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย RAZR ระบบ IR Wireless 4 channels (Camera Tracking)

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการชุดไมค์ประชุมไร้สายแบบมีผู้ร่วมประชุม 5 ท่าน ประธาน 1 ท่าน ในราคาพิเศษ

ในชุดประกอบด้วย:

 • เครื่องควบคุมชุดประชุมไร้สาย RAZR RM-5710M 1 เครื่อง
 • ชุดไมค์ประชุมสำหรับประธานพร้อมแบตเตอรี่ RAZR RM-5710C 1 ชุด
 • ชุดไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมพร้อมแบตเตอรี่ RAZR RM-5710D 1 ชุด
 • อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินฟาเรด IR Units RAZR RM-5710R 2 ตัว
 • เครื่องชารจ์แบตเตอรี่ขนาด 20 ช่อง RAZR RM-5710P 1 เครื่อง

สอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์ ไมค์ประชุมไร้สาย
เพิ่มเติมทุกรุ่นได้ที่ บริษัทมิวสิคสเปซ จำกัด
โทร. 022031821 , 0863114142

More in this category: รีวิว ไมค์ห้องประชุมออนไลน์ BOSCH รุ่นใหม่ล่าสุด 2023 » [Top 6] โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Online Video Conference) » (แนะนำ)ชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ » (แนะนำ) ระบบ Video Conference ในยุคไทยแลนด์ 4.0 » การออกแบบระบบ เครื่องเสียงห้องประชุมขนาดใหญ่ » อุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก » ชุดทัวร์ไกด์ ชุดแปลภาษา ชุดบรรยายไร้สาย Wireless Tour Guide Systems » ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย Wireless Microphone » ไมโครโฟนประชุม JTS ( JTS Conference System ) » รู้จักกับ ชุดประชุม BOSCH (แบรนด์ขวัญใจมหาชน) » ระบบ VDO CONFERENCE ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ » การจัดวางลำโพงห้องประชุม » รู้จักกับ ชุดประชุม TOA » รู้จักกับ ชุดไมค์ประชุม audio-technica » รู้จักกับ ชุดประชุม TELEVIC » รู้จักกับ ชุดประชุม DIS » 5 อันดับยี่ห้อ “ชุดไมค์ประชุม” ยอดนิยม » ระบบไมค์ประชุม » รูปแบบการจัดโต๊ะประชุม » ระบบเสียงห้องประชุม (ข้อควรรู้) »
Previous Post รูปแบบการจัดโต๊ะประชุม
Next Post ระบบไมค์ประชุม

โทร. : 02-2031821 , 02-6414744
สายด่วน : 095-9265276 , 086-3114142

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook